En mindre byrå med stort engagemang & kraftfulla webblösningar.

Affärsidén har formats av ett antal eldsjälar som har visioner om hur man på olika sätt kan utveckla och förbättra kommunikationen mellan kund och marknad.

Vår historia

Grunden till konceptet Lixion lades 2006 och har därefter vidareutvecklats och förädlats från affärsidéerna i tre olika företag, Daze Marketing, Webbarna och ursprungliga Lixion.

Daze erbjöd förstärkning som intern marknadsavdelning, Webbarnas specialitet var digital marknadsföring, medan Lixion fokuserade på tekniken, hosting och Drupal-utveckling.

Från juni 2011 har nu vi allt detta under samma tak. Och tillsammans är vi starkare än de flesta!

Tillsammans är vi ett erfaret gäng med djup kompetens och lång erfarenhet inom olika områden. För oss är det människorna i organisationen som skapar företaget.

Vår affärsidé

Lixion erbjuder kvalificerade tjänster inom marknadskommunikation. Och eftersom mycket av marknadsföring idag sker via webben har vi framförallt egen specialistkompetens inom webbdesign, webbutveckling, publiceringsverktyget Drupal och hosting.

Vår affärsidé bygger på att ha all kompetens in-house. Efter en behovsanalys tas en individuell lösning fram för varje kund, från marknadsstrategier till webblösningar inklusive hosting och support.

Lixion har fokus på det som behöver göras och kunderna behöver på så sätt inte binda upp egna resurser.