Climat 80

Sammarbetet med Climat80-gruppen började redan 2007 när vi skapade en gemensam webbplats för Climat80 och Stjernfeldts VVS. Med tiden växte organisationen med ytterliggare 2 företag - Klimatkyl och Clifa och därmed var det också dags att skapa en ny webblösning. 2010 lanserade vi Climat80-gruppens nya webbplats i publiceringssytemet Drupal. 2013 lanserade vi ytterliggare en ny webbplats och har webbösningen vuxit till 8 företag.

Fokus låg på att presentera gruppens samtliga tjänster i form av helhetslösningar samtidigt som det skulle vara tydligt vilka av företagen som levererar vad. För att uppnå detta lades mycket arbete ner på länkstrategin och den grafiska utformningen.

Utifrån den grafiska identitet vi skapade till webbplatsen har vi sedan producerat bland annat webb och-tidningsannonser, digitalt nyhetssbrev, roll-ups, brochyrer och en grafisk manual.

Rotera din enhet för större bilder
Climat 80 Climat 80 Climat 80