Woody Bygghandel

Åt Woody Bygghandel skapade vi en Drupallösning på Facebook.

Här publiceras kampanjer med länkar ut till den officiella sidan. Vi skapade även möjligheten för att kunna lägga till nya butiker runt om i Sverige.

All administration av befintligt och nytt innehåll sköts av Woody Bygghandel.

Besök Facebooksidan

I projektet har Lixion bland annat arbetat med: 
Applikationsutveckling Facebook
Grafisk design
Drupal
Hosting