Hotel Finn

Grand Hotel i Lund/Hotel Lundia bygger ett helt nytt livsstilshotell i Lund. Wirtén PR och Kommunikation, fick uppdraget att lansera det nya livsstilskonceptet Hotel Finn och valde att samarbeta med Lixion kring utvecklingen av Hotel Finns nya webbplats.

Struktur och grafisk design har tagits fram av Wirtén PR och Kommunikation. Lixion har utvecklat, implementerat och driftar webbplatsen. Vi stod även för integrationen av bokningssystemet och flerspråksstödet.

Besök webbplatsen på www.hotelfinn.se

I projektet har Lixion bland annat arbetat med: 
Drupal
Webbutveckling
Hosting