Heidelberg Cement

Lixion utvecklade en omfattande hållbarhetsredovisning åt Heidelberg Cement i form av en webbplats i Drupal CMS.

Webbplatsen har ett inbyggt stöd för fyra språk och individuella administrationsrättigheter för redaktörer av innehållet.

Projektet är ett samarbete med Wirtén PR och Kommunikation.

Besök webbplatsen på www.hcne-sustainability.nu

I projektet har Lixion bland annat arbetat med: 
Drupal
Webbutveckling
Hosting